Högskolan i Borås
4 år
Start hösten 2023

Civilekonom­programmet

Under de första två åren på programmet erbjuds du en bred baskunskap inom ekonomiområdet, där inslag av IT ingår som integrerade moment i flera kurser. Under tredje och fjärde året specialiserar du dig inom någon av de företagsekonomiska inriktningarna redovisning, marknadsföring eller management. Under det tredje året görs också ett arbete eller en fallstudie på ett företag/förvaltning och utbildningen avslutas med ett självständigt examensarbete inom vald inriktning.

Läs mer