Högskolan i Borås
3 år
Start hösten 2023

Ekonom­utbildningen

Utbildningen leder till en kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. Utbildningen ger dig en bredd inom området ekonomi och ett djup inom vald företagsekonomisk inriktning: management, marknadsföring eller redovisning. Den förbereder dig för ett kvalificerat arbete som ekonom och lägger grunden för vidare studier på avancerad nivå inom företagsekonomi.

Läs mer