Högskolan i Borås

Företags­forskarskola i Digital Handel

Högskolan i Borås tillsammans med Jönköping University startade under hösten 2018 en femårig utbildning som kommer förse näringslivet i Boråsregionen med doktorander, som delar sin tid mellan företag och akademi. Detta är en långsiktig och unik satsning som stärker framtida möjligheter till innovation, affärsutveckling och samarbete.

Läs mer