Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet
3 år
Start hösten 2023

Handels­högskolans logistikprogram

Programmet är sammansatt av ämnena företagsekonomi, kulturgeografi, juridik, nationalekonomi och statistik. De första tre terminerna ger grunderna inom företagsekonomi, nationalekonomi, statistik och juridik och därefter läser du företagsekonomi med inriktning mot logistik. Logistiker finns i alla typer av organisationer och branscher, men främst i tillverknings-, tjänste- och transportföretag.

Läs mer