Högskolan i Borås
3 år
Start hösten 2023

Internationell Handel och IT

I utbildningen omsätts den mångåriga erfarenhet och kunskap om handelns specifika förutsättningar som finns vid Högskolan i Borås och regionens näringsliv. Under tre år studerar du företagsekonomi, marknadsföring och ledarskap med fokus på näringens specifika förutsättningar. Detta kombineras med studier i hur IT-baserade informationssystem designas och används för att stödja och utveckla företagets affärer, vilket är en central angelägenhet för alla handelsföretag. Det avslutande året innehåller både praktik och ett avslutande examensarbete.

Läs mer