Nordiska Textilakademin i Borås
2 år
Start hösten 2024

Internationell säljare inom textil/mode/funktion – 400 YH-poäng

I den här utbildningen får du praktisk säljträning, förståelse för hur du kan nyttja digitala verktyg, göra ekonomiskt strategiska val och genom att arbeta i team nå framgång. För att få praktisk erfarenhet och för att utveckla och fördjupa dina specifika kompetenser är en fjärdedel av utbildningen arbetsplatsförlagd praktik/lärande i arbete (LIA). Möjliga yrkesroller är account manager, säljare inom textil-, mode-, funktion, inredning och säljkonsult.

Läs mer