Högskolan i Borås
1 år
Hösten 2023

Magisterprogram i informatik – Datadriven IT Management

Utbildningen ger dig en möjlighet till specialisering inom två attraktiva områden: business intelligence samt verksamhets- och systemutveckling. Möjliga karriärvägar är konsult, IT-projektledare eller lösningsarkitekt. En magisterutbildning är dessutom till viss del forskningsförberedande och ger behörighet till doktorandstudier i Sverige. Riktar sig till dig som har en kandidatexamen i informatik eller i företagsekonomi inklusive eller kompletterat med 60 högskolepoäng inom informatik. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.

Läs mer