Högskolan i Borås
2 år
Start hösten 2023

Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor

Ett program för dig som vill lära dig mer om hållbarhet i den textila värdekedjan och hur de olika delarna i denna kedja påverkar varandra. Du får både grundläggande kunskap om den textila värdekedjan och fördjupning om styrning av olika delar av försörjningskedjan. Förkunskapskrav är kandidatexamen inom företagsekonomi eller industriell ekonomi, textilteknik, textil- eller modedesign. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.

Läs mer