Jönköping University
2 år
Hösten 2023

Masterprogram – International logistics and supply chain management

Programmet kombinerar kärnämnena logistik och supply chain management med informatik och ekonomisk geografi. Du får stor teoretisk kunskap och förståelse för försörjningskedjans utveckling. Du får också de verktyg som behövs för att kunna analysera, utveckla och förändra försörjningskedjor. Du kommer att få ta del av verkliga fall och göra företagsbesök. Alla kurser ges på engelska och programmet är öppet för studenter från hela världen.

Läs mer