Högskolan i Skövde
3 år
Start hösten 2023

User Experience Design

Utbildningen handlar om att skapa IT-system med användarens upplevelser och behov i fokus. Du får med dig både ett brett teoretiskt perspektiv och praktiska tillämpningar. Under studierna får du även lära dig att utföra olika former av undersökningar och att utvärdera användbarheten hos olika tekniska produkter och system. Utbildningen avslutas med ett examensarbete. Efter utbildningen kan du arbeta som UX-designer, användbarhetsexpert, UX-writer, informationsarkitekt eller interaktionsdesigner.

Läs mer