Högskolan Väst
2 år
Hösten 2023

Webmaster

Utbildningen behandlar design, utveckling och underhåll av webbplatser utifrån såväl teoretiskt som praktiskt perspektiv. Du tar del av designinriktade kurser som belyser områden såsom färg, form och typografi, men som också diskuterar User Experience (UX) och vikten av att förstå en webbplats’ syfte och målgrupp. Detta vävs samman med mer tekniskt inriktade kurser där du stöter på programmerings- och märkspråk som till exempel PHP, C#, JavaScript och HTML5. Som webmaster är du en nyckelperson i framtagandet och det fortlöpande underhållet av en webbplats.

Läs mer