Handelshögskolans logistikprogram

Handels­högskolans logistikprogram Programmet är sammansatt av ämnena företagsekonomi, kulturgeografi, juridik, nationalekonomi och statistik. De första tre terminerna ger grunderna inom företagsekonomi, nationalekonomi, statistik och juridik och därefter läser du företagsekonomi med inriktning mot logistik. Logistiker finns i alla typer av organisationer och branscher, men främst i tillverknings-, tjänste- och transportföretag.

Masterprogram – International logistics and supply chain management

Masterprogram - International logistics and supply chain management Programmet kombinerar kärnämnena logistik och supply chain management med informatik och ekonomisk geografi. Du får stor teoretisk kunskap och förståelse för försörjningskedjans utveckling. Du får också de verktyg som behövs för att kunna analysera, utveckla och förändra försörjningskedjor. Du kommer att få ta del av verkliga fall… Fortsätt läsa Masterprogram – International logistics and supply chain management

Textilekonomutbildningen

Textilekonom­utbildningen Utbildningen ger goda kunskaper om textil produktion och dess villkor, textilekonomi med inköp, marknadsföring och försäljning. Kunskaper som ger dig kompetens för en position i händelsernas centrum i textil- och modebranschen! Utbildningen förbereder dig för uppgifter inom det textil- och moderelaterade näringslivet som inköp, försäljning och produktutveckling på detaljhandels- och modeföretag samt för vidare… Fortsätt läsa Textilekonomutbildningen

Industriell ekonomi – logistikingenjör

Industriell ekonomi - logistikingenjör Under utbildningens första år får du en ingenjörsinriktad kunskapsbas med kurser inom matematik, industriell ekonomi, produktutveckling samt miljökunskap. Det andra och tredje året läser du kurser inom logistik, industriell ekonomi, kvalitetsteknik, marknadsföring, produktionsteknik och management. Utbildningen avslutas med ett examensarbete. Som logistikingenjör är du med och driver projekt kring kontrollen av… Fortsätt läsa Industriell ekonomi – logistikingenjör

Ekonomutbildningen

Ekonom­utbildningen Utbildningen leder till en kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. Utbildningen ger dig en bredd inom området ekonomi och ett djup inom vald företagsekonomisk inriktning: management, marknadsföring eller redovisning. Den förbereder dig för ett kvalificerat arbete som ekonom och lägger grunden för vidare studier på avancerad nivå inom företagsekonomi.

Dataekonomutbildningen

Dataekonom­utbildningen Som dataekonom kommer du att fungera som en brobyggare mellan olika funktioner i organisationer och företag, exempelvis i rollen som projektledare. Utbildningen tar ett helhetsgrepp om detta genom att kombinera ämnena företagsekonomi och IT. Under det tredje året väljer du själv fördjupningsområde inom företagsekonomi t ex organisation och management, marknadsföring eller redovisning.

Civilekonomprogrammet

Civilekonom­programmet Under de första två åren på programmet erbjuds du en bred baskunskap inom ekonomiområdet, där inslag av IT ingår som integrerade moment i flera kurser. Under tredje och fjärde året specialiserar du dig inom någon av de företagsekonomiska inriktningarna redovisning, marknadsföring eller management. Under det tredje året görs också ett arbete eller en fallstudie… Fortsätt läsa Civilekonomprogrammet