Utbildningar

Säkra framtiden med en utbildning i en ständigt växande bransch!

Är du intresserade av att läsa en utbildning inom e-handel? Då finns det ett stort utbud med olika inriktningar. Här nedan har vi samlat utbildningar som finns i vår region och leder till yrken inom e-handel, IT och logistik.

Skola Studietidslängd Studiestart

Ekonomi

Civilekonomprogrammet

Under de första två åren på programmet erbjuds du en bred baskunskap inom ekonomiområdet, där inslag av IT ingår som integrerade moment i flera kurser. Under tredje och fjärde året specialiserar du dig inom någon av de företagsekonomiska inriktningarna redovisning, marknadsföring eller management. Under det tredje året görs också ett arbete eller en fallstudie på ett företag/förvaltning och utbildningen avslutas med ett självständigt examensarbete inom vald inriktning.

 • Högskolan i Borås
 • 4 år
 • Hösten 2023
 • Läs mer

Ekonomi, IT

Dataekonom­utbildningen

Som dataekonom kommer du att fungera som en brobyggare mellan olika funktioner i organisationer och företag, exempelvis i rollen som projektledare. Utbildningen tar ett helhetsgrepp om detta genom att kombinera ämnena företagsekonomi och IT. Under det tredje året väljer du själv fördjupningsområde inom företagsekonomi t ex organisation och management, marknadsföring eller redovisning.

 • Högskolan i Borås
 • 3 år
 • Hösten 2023
 • Läs mer

Ekonomi

Ekonom­utbildningen

Utbildningen leder till en kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. Utbildningen ger dig en bredd inom området ekonomi och ett djup inom vald företagsekonomisk inriktning: management, marknadsföring eller redovisning. Den förbereder dig för ett kvalificerat arbete som ekonom och lägger grunden för vidare studier på avancerad nivå inom företagsekonomi.

 • Högskolan i Borås
 • 3 år
 • Hösten 2023
 • Läs mer

Ekonomi, Logistik

Industriell ekonomi – logistikingenjör

Under utbildningens första år får du en ingenjörsinriktad kunskapsbas med kurser inom matematik, industriell ekonomi, produktutveckling samt miljökunskap. Det andra och tredje året läser du kurser inom logistik, industriell ekonomi, kvalitetsteknik, marknadsföring, produktionsteknik och management. Utbildningen avslutas med ett examensarbete. Som logistikingenjör är du med och driver projekt kring kontrollen av flöden av material, resurser, information och pengar in och ut ur ett företag eller organisation.

 • Högskolan i Borås
 • 3 år
 • Hösten 2023
 • Läs mer

Ekonomi, IT

Textilekonom­utbildningen

Utbildningen ger goda kunskaper om textil produktion och dess villkor, textilekonomi med inköp, marknadsföring och försäljning. Kunskaper som ger dig kompetens för en position i händelsernas centrum i textil- och modebranschen! Utbildningen förbereder dig för uppgifter inom det textil- och moderelaterade näringslivet som inköp, försäljning och produktutveckling på detaljhandels- och modeföretag samt för vidare studier, främst inom områdena textilt management, fashion management och marknadsföring.

 • Högskolan i Borås
 • 3 år
 • Hösten 2023
 • Läs mer

Inköp

Internationell inköpare inom textil/mode/funktion – 400 YH-poäng

Utbildningen ger dig kunskaper i prisförhandling, att kvantifiera rätt och att förstå varans väg samt välja material, leverantör och produktionsland, dessa är de nyckelkompetenser som krävs för att göra en god affär. För att få praktisk erfarenhet och för att utveckla och fördjupa dina specifika kompetenser är en fjärdedel av utbildningen arbetsplatsförlagd praktik/lärande i arbete (LIA). Möjliga yrkesroller är inköpsassistent, inköpare, produktutvecklare, textil och designassistent.

 • Nordiska Textilakademin i Borås
 • 2 år
 • Hösten 2023
 • Läs mer

Sälj

Internationell säljare inom textil/mode/funktion – 400 YH-poäng

I den här utbildningen får du praktisk säljträning, förståelse för hur du kan nyttja digitala verktyg, göra ekonomiskt strategiska val och genom att arbeta i team nå framgång. För att få praktisk erfarenhet och för att utveckla och fördjupa dina specifika kompetenser är en fjärdedel av utbildningen arbetsplatsförlagd praktik/lärande i arbete (LIA). Möjliga yrkesroller är account manager, säljare inom textil-, mode-, funktion, inredning och säljkonsult.

 • Nordiska Textilakademin i Borås
 • 3 år
 • Hösten 2024
 • Läs mer

Marknadsföring och kommunikation

Digital AD/Copy – 400 YH-poäng

Under utbildningen lär du dig att ta fram bild, text och rörligt material direkt anpassat för din målgrupp för att använda på hemsida, nyhetsbrev, blogg och sociala media. En fjärdedel av utbildningen är praktik/lärande i arbete (LIA) och under din LIA deltar du i det vardagliga arbetet på företaget. Möjliga yrken är arbeten med fokus på reklam, grafisk formgivning eller marknadsföring.

 • Borås Yrkeshögskola
 • 2 år
 • Hösten 2023
 • Läs mer

Marknadsföring och kommunikation

Digital Business Developer – 400 YH-poäng

Du får kunskap om digital affärsutveckling, digital marknadsföring, sökmotoroptimering/SEO och content marketing. En fjärdedel av utbildningen är praktik/lärande i arbete (LIA) och under din LIA deltar du i det vardagliga arbetet på företaget. Efter utbildningen kan du arbeta på e-handelsföretag, på leverantörssidan eller på byråer med såväl analys som kommunikation och som t ex online marknadsförare eller e-handelsutvecklare.

 • Borås Yrkeshögskola
 • 2 år
 • Augusti 2023
 • Läs mer

Marknadsföring och kommunikation

E-Commerce Product Manager – 400 YH-poäng

I utbildningen utvecklar du kunskaper i centrala delar av ett e-handelssystem med fokus på e-handelsplattform, affärssystem, integrationer, processkartläggning och verksamhetsutveckling. Du får en gedigen grund i e-handel, digitala affärer, agil utveckling och product management. En fjärdedel av utbildningen är praktik/lärande i arbete (LIA) och under din LIA deltar du i det vardagliga arbetet på företaget. Utbildningen ger de kompetenser du behöver för att kunna jobba som E-Commerce product manager, E-handelsansvarig eller Affärskonsult inom e-handel.

 • Borås Yrkeshögskola
 • 2 år
 • Augusti 2023
 • Läs mer

Marknadsföring och kommunikation

Operativ Digital Kommunikatör – 300 YH-poäng

Du får lära dig hur företag och organisationer kan använda sociala medier och internetmarknadsföring i sin kommunikation, hur man stärker varumärken, bygger relationer med kunder och kommunicerar budskap. Nästan en tredjedel av utbildningen är praktik/lärande i arbete (LIA) och under din LIA deltar du i det vardagliga arbetet på företaget. Efter utbildningen kan din yrkesroll vara digital kommunikatör, digital marknadsförare, digital marknadsassistent eller kommunikatör inom sociala medier.

 • Campus Västra Skaraborg
 • 1,5 år
 • 4 september 2023
 • Läs mer

Marknadsföring och kommunikation, IT, Handel

Internationell Handel och IT

I utbildningen omsätts den mångåriga erfarenhet och kunskap om handelns specifika förutsättningar som finns vid Högskolan i Borås och regionens näringsliv. Under tre år studerar du företagsekonomi, marknadsföring och ledarskap med fokus på näringens specifika förutsättningar. Detta kombineras med studier i hur IT-baserade informationssystem designas och används för att stödja och utveckla företagets affärer, vilket är en central angelägenhet för alla handelsföretag. Det avslutande året innehåller både praktik och ett avslutande examensarbete.

 • Högskolan i Borås
 • 3 år
 • Hösten 2023
 • Läs mer

Marknadsföring och kommunikation

Masterprogram i Fashion Management och Marknadsföring

Ett program för dig som vill lära dig mer om marknadsföring och konsumentbeteende inom mode och textil. Du får både grundläggande kunskap om den textila värdekedjan och specialisering på marknadsföring och kommunikation. Förkunskapskrav är kandidatexamen inom företagsekonomi eller industriell ekonomi, textilteknik, textil- eller modedesign samt kunskaper motsvarande Engelska 6.

 • Högskolan i Borås
 • 2 år
 • Hösten 2023
 • Läs mer

Marknadsföring och kommunikation, Handel

Masterprogram – Management av Digital Handel

I programmet förenas fördjupade kunskaper i företagsekonomi med kunskaper om digitala verktyg och handelns villkor. Efter avklarad utbildning ska du kunna bidra till att effektivisera och stärka den svenska handelsnäringen, t ex i rollen som omvärldsanalytiker, marknadsföringsstrateg, affärsutvecklare eller controller. Förkunskapskrav är kandidatexamen inom företagsekonomi, textilt management eller industriell ekonomi.

 • Högskolan i Borås
 • 2 år
 • Hösten 2023
 • Läs mer

Handel

Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel

En utbildning för dig som är intresserad av modevärlden och modehandel, frågor kring konsumtion, livsstil och hållbar utveckling. Utbildningen är unik med sin specialisering mot textil och mode i kombination med handel. Den ger en god kunskapsgrund om textilt management, textil- och modehandel samt textila produkter och tillverkningsprocesser. Ett uppskattat inslag i utbildningen är möjligheten att genomföra en praktikperiod på ett företag eller att studera en termin utomlands.

 • Högskolan i Borås
 • 3 år
 • Hösten 2023
 • Läs mer

Handel, Logistik

Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor

Ett program för dig som vill lära dig mer om hållbarhet i den textila värdekedjan och hur de olika delarna i denna kedja påverkar varandra. Du får både grundläggande kunskap om den textila värdekedjan och fördjupning om styrning av olika delar av försörjningskedjan. Förkunskapskrav är kandidatexamen inom företagsekonomi eller industriell ekonomi, textilteknik, textil- eller modedesign. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.

 • Högskolan i Borås
 • 2 år
 • Hösten 2023
 • Läs mer

Handel

Företags­forskarskola i Digital Handel

Högskolan i Borås tillsammans med Jönköping University startade under hösten 2018 en femårig utbildning som kommer förse näringslivet i Boråsregionen med doktorander, som delar sin tid mellan företag och akademi. Detta är en långsiktig och unik satsning som stärker framtida möjligheter till innovation, affärsutveckling och samarbete.

IT

Systemutvecklare.NET – 400 YH-poäng

Du lär dig programmeringsspråket C#.NET, användarnära gränssnitt och bakomliggande system samt programmering i HTML5, CSS3 och JavaScript. Du får även specialiserad kunskap i och förståelse för hur en agil arbetsprocess inom systemutveckling fungerar och hur en SQL-databas är uppbygg och insikt i databasmodellering. En fjärdedel av utbildningen är LIA-praktik (Lärande i arbete) och under din LIA deltar du i det vardagliga arbetet på företaget. Efter avslutad utbildning kommer du att ha den kompetens som krävs för att självständigt designa en enklare databasmodell och implementera den i en SQL-databas.

 • Borås Yrkeshögskola
 • 2 år
 • 4 september 2023
 • Läs mer

IT

Systemarkitekturutbildning med inriktning mot programutveckling

Utbildningen gör dig till generalist inom system- och programutveckling där du kan arbeta med att utveckla allt från innovativa webbtjänster och mobilappar till avancerade administrativa system. Vi fokuserar på programmering och programutveckling, inklusive en tillämpning av artificiell intelligens och ett effektivt utnyttjande av tillgänglig parallellism i både grafikkort och processor.

 • Högskolan i Borås
 • 3 år
 • Hösten 2023
 • Läs mer

IT

Systemvetarutbildningen

Under utbildningen går du igenom hela utvecklingskedjan. Från behov och idéer om hur en verksamhet kan utvecklas med IT-stöd till hur man analyserar, designar, utvecklar och förvaltar dessa system med användbarheten i fokus. Genom en kombination av teman får du en unik förmåga att skapa goda systemlösningar som är väl anpassade till människan i olika situationer.

 • Högskolan i Borås
 • 3 år
 • Hösten 2023
 • Läs mer

IT

Magisterprogram i informatik – Datadriven IT Management

Utbildningen ger dig en möjlighet till specialisering inom två attraktiva områden: business intelligence samt verksamhets- och systemutveckling. Möjliga karriärvägar är konsult, IT-projektledare eller lösningsarkitekt. En magisterutbildning är dessutom till viss del forskningsförberedande och ger behörighet till doktorandstudier i Sverige. Riktar sig till dig som har en kandidatexamen i informatik eller i företagsekonomi inklusive eller kompletterat med 60 högskolepoäng inom informatik. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.

 • Högskolan i Borås
 • 1 år
 • Hösten 2023
 • Läs mer

Logistik

Logistik Designer – 400 YH-poäng

Under utbildningen lär du dig logistikdesign, logistikekonomi och projektledning för att skapa bättre affärer och hur man med dataanalys tar fram smarta logistiklösningar, som bidrar till hållbarhet och automatisering. Nästan en tredjedel av utbildningen är praktik/lärande i arbete (LIA) och under din LIA deltar du i det vardagliga arbetet på företaget. Några exempel på yrkesroller är logistikdesigner, logistikutvecklare, supply chain planner eller logistikkoordinator där du arbetar med varuflöden inom handel eller industri.

 • Borås Yrkeshögskola
 • 2 år
 • Inte sökbar HT 2023
 • Läs mer

Handel, Marknadsföring och kommunikation

Digital Store manager – 300 YH-poäng

I utbildningen lär du dig butiksutveckling med digitala koncept och tekniska lösningar utifrån ett omnikanal perspektiv. Du lär dig vad en uppkopplad butik är och hur datalagrad information (kunddata) kan användas för att skapa attraktiva erbjudande och ge en personlig köpupplevelse. En stor del av utbildningen består av praktik/lärande i arbete (LIA). Efter utbildningen kan du jobba som Digital Store manager, butiksledare eller affärsutvecklare inom handel.

 • Yrkeshögskolan i Uddevalla
 • 1,5 år
 • 28 Augusti 2023
 • Läs mer

Marknadsföring och kommunikation

Digitala Medier

Utbildningen handlar om att designa, skapa och anpassa olika medieprodukter för digitala plattformar. Du läser flera kurser med fokus på att producera mediematerial såsom rörlig grafik, film och ljud. Utbildningen ger dig också kunskaper om hur olika medier påverkar oss och utvecklar samhället. Efter utbildningen kan du arbeta som specialiserad informationsproducent, mediedesigner eller som strateg för, eller inom digitala medier.

 • Högskolan Väst
 • 3 år
 • Hösten 2023
 • Läs mer

IT, Marknadsföring och kommunikation

Webmaster

Utbildningen behandlar design, utveckling och underhåll av webbplatser utifrån såväl teoretiskt som praktiskt perspektiv. Du tar del av designinriktade kurser som belyser områden såsom färg, form och typografi, men som också diskuterar User Experience (UX) och vikten av att förstå en webbplats’ syfte och målgrupp. Detta vävs samman med mer tekniskt inriktade kurser där du stöter på programmerings- och märkspråk som till exempel PHP, C#, JavaScript och HTML5. Som webmaster är du en nyckelperson i framtagandet och det fortlöpande underhållet av en webbplats.

 • Högskolan Väst
 • 2 år
 • Hösten 2023
 • Läs mer

Logistik

Logistiker – 400 YH-poäng

Efter avslutad utbildning kan du planera hela logistikflöden och välja transportlösningar utifrån såväl miljö som ekonomiska förutsättningar. Du har kunskaper om godshantering och lagerstyrning och är väl förtrogen med de digitala verktyg som finns för logistikplanering och hantering. Du har färdigheter i att lastplanera, fyllnadsberäkna och göra bärighetsanalyser. Du kan kommunicera med logistikbranschen på engelska och har kunskaper om arbetsmiljö, miljölagstiftning och andra relevanta regelverk.

 • Campus Varberg
 • 2 år
 • 4 september 2023
 • Läs mer

IT, Marknadsföring och kommunikation

Grafisk design och webbutveckling

Utbildningen ger dig färdigheter i att designa och koda interaktiva webbapplikationer för olika plattformar med ett tydligt fokus på användarupplevelsen. Du får även teoretiska och praktiska kunskaper för att formge grafiskt material till såväl tryckta som digitala medier. Programmet ger även en god grund inom projektledning, gruppdynamik och marknadsföring. Efter utbildningen kommer du kunna arbeta med att designa webbplatser, grafiska gränssnitt och varumärkesbyggande reklammaterial.

 • Jönköping University
 • 3 år
 • Hösten 2023
 • Läs mer

Ekonomi, Logistik

Masterprogram – International logistics and supply chain management

Programmet kombinerar kärnämnena logistik och supply chain management med informatik och ekonomisk geografi. Du får stor teoretisk kunskap och förståelse för försörjningskedjans utveckling. Du får också de verktyg som behövs för att kunna analysera, utveckla och förändra försörjningskedjor. Du kommer att få ta del av verkliga fall och göra företagsbesök. Alla kurser ges på engelska och programmet är öppet för studenter från hela världen.

 • Jönköping University
 • 2 år
 • Hösten 2023
 • Läs mer

Logistik

Masterprogram – supply chain operations management

Det tvärvetenskapliga tillvägagångssättet för detta program erbjuder möjligheter att lära sig, öva och få lämplig kunskap och färdigheter inom supply chain management, industriteknik och organisation. Under hela utbildningen används problembaserat lärande där verkliga frågor införlivas, samtidigt som man får möjlighet att öva på sin kommunikations- och presentationsförmåga.

 • Jönköping University
 • 2 år
 • Hösten 2023
 • Läs mer

IT, Marknadsföring och kommunikation

User Experience Design

Utbildningen handlar om att skapa IT-system med användarens upplevelser och behov i fokus. Du får med dig både ett brett teoretiskt perspektiv och praktiska tillämpningar. Under studierna får du även lära dig att utföra olika former av undersökningar och att utvärdera användbarheten hos olika tekniska produkter och system. Utbildningen avslutas med ett examensarbete. Efter utbildningen kan du arbeta som UX-designer, användbarhetsexpert, UX-writer, informationsarkitekt eller interaktionsdesigner.

 • Högskolan i Skövde
 • 3 år
 • Hösten 2023
 • Läs mer

IT

Webbutvecklare – programmering

Utbildningen kombinerar design och programmering så att du kan hantera både det som användarna ser och tekniken bakom. Under utbildningen kombineras teori och praktik och redan under studietiden får du arbeta i verkliga projekt. Efter utbildningen kan du arbeta med webbutvecklingsprojekt eller underhåll i större företag, som konsult och hjälpa olika företag att utveckla och underhålla deras webbsidor.

 • Högskolan i Skövde
 • 3 år
 • Hösten 2023
 • Läs mer

Logistik

Internationell affärsinriktad speditör – 400 YH-poäng

Utbildningen innehåller bland annat internationell spedition, logistik, affärsutveckling, praktisk försäljning av logistiktjänster, transportekonomi, logistikrätt, internationell handel och affärskommunikation. En stor del av utbildningen består av praktik/lärande i arbete (LIA), då du får träning i yrkesrollen och kontakter i arbetslivet. Efter avslutad utbildning kan du till exempel jobba som speditör, logistiker, transportsäljare eller logistiksäljare.

 • Yrgo, högre yrkesutbildning Göteborg
 • 2 år
 • Januari 2024
 • Läs mer

IT, Marknadsföring och kommunikation

Digital Designer – 400 YH-poäng

Under utbildningen får du bland annat lära dig hur design och teknik tillsammans skapar digitala produkter – alltifrån UI-design, UX-design, motion design och visuell design. Du får även lära dig att skapa digitala tjänster och produkter, med fokus på användbarhet och användarupplevelse (UX). En stor del av utbildningen består av praktik/lärande i arbete (LIA). Efter utbildningen kan du bland annat jobba som Digital Designer, Visual Designer, Motion Designer, Interaction Designer eller UI Designer.

 • Yrgo, högre yrkesutbildning Göteborg
 • 2 år
 • Hösten 2023
 • Läs mer

Logistik

Internationell miljöinriktad speditör – 400 YH-poäng

Som speditör ansvarar du för att dina kunder får sina varor i rätt tid, till lågt pris – och med hänsyn till klimat och miljö. Under utbildningen får du bland annat lära dig internationell spedition och kostnadseffektiv logistik och vilka transportalternativ som är lämpliga ur ett hållbarhetsperspektiv. En stor del av utbildningen består av praktik/lärande i arbete (LIA), då du får träning i yrkesrollen och kontakter i arbetslivet.

 • Yrgo, högre yrkesutbildning Göteborg
 • 2 år
 • Hösten 2023
 • Läs mer

Marknadsföring och kommunikation

UX Designer – 400 YH-poäng

Under utbildningen får du lära dig att förstå människor och deras behov i relation till en produkt, tjänst eller företeelse. Du lär dig hur du samlar in och tolkar data, hur du tar det stora språnget från data till konceptidé, hur du går från idé till de första prototyperna, testar dem och sedan hur resten av utvecklingsprocessen ser ut. En stor del av utbildningen består av praktik/lärande i arbete (LIA). Efter avslutad utbildning kan du jobba som UX Designer, Service Designer/tjänstedesigner, UX Researcher eller interaktionsdesigner på kommunikationsbyråer, konsultföretag eller inhouse på företag.

 • Yrgo, högre yrkesutbildning Göteborg
 • 2 år
 • Januari 2024
 • Läs mer

Logistik, Ekonomi

Handels­högskolans logistikprogram

Programmet är sammansatt av ämnena företagsekonomi, kulturgeografi, juridik, nationalekonomi och statistik. De första tre terminerna ger grunderna inom företagsekonomi, nationalekonomi, statistik och juridik och därefter läser du företagsekonomi med inriktning mot logistik. Logistiker finns i alla typer av organisationer och branscher, men främst i tillverknings-, tjänste- och transportföretag.

 • Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet
 • 3 år
 • Hösten 2023
 • Läs mer