Digital Store manager – 300 YH-poäng

Digital Store manager - 300 YH-poäng I utbildningen lär du dig butiksutveckling med digitala koncept och tekniska lösningar utifrån ett omnikanal perspektiv. Du lär dig vad en uppkopplad butik är och hur datalagrad information (kunddata) kan användas för att skapa attraktiva erbjudande och ge en personlig köpupplevelse. En stor del av utbildningen består av praktik/lärande i… Fortsätt läsa Digital Store manager – 300 YH-poäng

Företagsforskarskola i Digital Handel

Företags­forskarskola i Digital Handel Högskolan i Borås tillsammans med Jönköping University startade under hösten 2018 en femårig utbildning som kommer förse näringslivet i Boråsregionen med doktorander, som delar sin tid mellan företag och akademi. Detta är en långsiktig och unik satsning som stärker framtida möjligheter till innovation, affärsutveckling och samarbete.

Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor

Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor Ett program för dig som vill lära dig mer om hållbarhet i den textila värdekedjan och hur de olika delarna i denna kedja påverkar varandra. Du får både grundläggande kunskap om den textila värdekedjan och fördjupning om styrning av olika delar av försörjningskedjan. Förkunskapskrav är kandidatexamen inom företagsekonomi eller… Fortsätt läsa Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor

Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel

Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel En utbildning för dig som är intresserad av modevärlden och modehandel, frågor kring konsumtion, livsstil och hållbar utveckling. Utbildningen är unik med sin specialisering mot textil och mode i kombination med handel. Den ger en god kunskapsgrund om textilt management, textil- och modehandel samt textila produkter och… Fortsätt läsa Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel

Masterprogram – Management av Digital Handel

Masterprogram – Management av Digital Handel I programmet förenas fördjupade kunskaper i företagsekonomi med kunskaper om digitala verktyg och handelns villkor. Efter avklarad utbildning ska du kunna bidra till att effektivisera och stärka den svenska handelsnäringen, t ex i rollen som omvärldsanalytiker, marknadsföringsstrateg, affärsutvecklare eller controller. Förkunskapskrav är kandidatexamen inom företagsekonomi, textilt management eller industriell… Fortsätt läsa Masterprogram – Management av Digital Handel

Internationell Handel och IT

Internationell Handel och IT I utbildningen omsätts den mångåriga erfarenhet och kunskap om handelns specifika förutsättningar som finns vid Högskolan i Borås och regionens näringsliv. Under tre år studerar du företagsekonomi, marknadsföring och ledarskap med fokus på näringens specifika förutsättningar. Detta kombineras med studier i hur IT-baserade informationssystem designas och används för att stödja och… Fortsätt läsa Internationell Handel och IT