Handelshögskolans logistikprogram

Handels­högskolans logistikprogram Programmet är sammansatt av ämnena företagsekonomi, kulturgeografi, juridik, nationalekonomi och statistik. De första tre terminerna ger grunderna inom företagsekonomi, nationalekonomi, statistik och juridik och därefter läser du företagsekonomi med inriktning mot logistik. Logistiker finns i alla typer av organisationer och branscher, men främst i tillverknings-, tjänste- och transportföretag.

Internationell miljöinriktad speditör – 400 YH-poäng

Internationell miljöinriktad speditör - 400 YH-poäng Som speditör ansvarar du för att dina kunder får sina varor i rätt tid, till lågt pris – och med hänsyn till klimat och miljö. Under utbildningen får du bland annat lära dig internationell spedition och kostnadseffektiv logistik och vilka transportalternativ som är lämpliga ur ett hållbarhetsperspektiv. En stor… Fortsätt läsa Internationell miljöinriktad speditör – 400 YH-poäng

Internationell affärsinriktad speditör – 400 yh poäng

Internationell affärsinriktad speditör - 400 YH-poäng Utbildningen innehåller bland annat internationell spedition, logistik, affärsutveckling, praktisk försäljning av logistiktjänster, transportekonomi, logistikrätt, internationell handel och affärskommunikation. En stor del av utbildningen består av praktik/lärande i arbete (LIA), då du får träning i yrkesrollen och kontakter i arbetslivet. Efter avslutad utbildning kan du till exempel jobba som speditör, logistiker,… Fortsätt läsa Internationell affärsinriktad speditör – 400 yh poäng

Masterprogram – supply chain operations management

Masterprogram - supply chain operations management Det tvärvetenskapliga tillvägagångssättet för detta program erbjuder möjligheter att lära sig, öva och få lämplig kunskap och färdigheter inom supply chain management, industriteknik och organisation. Under hela utbildningen används problembaserat lärande där verkliga frågor införlivas, samtidigt som man får möjlighet att öva på sin kommunikations- och presentationsförmåga.

Masterprogram – International logistics and supply chain management

Masterprogram - International logistics and supply chain management Programmet kombinerar kärnämnena logistik och supply chain management med informatik och ekonomisk geografi. Du får stor teoretisk kunskap och förståelse för försörjningskedjans utveckling. Du får också de verktyg som behövs för att kunna analysera, utveckla och förändra försörjningskedjor. Du kommer att få ta del av verkliga fall… Fortsätt läsa Masterprogram – International logistics and supply chain management

Logistiker – 400 YH-poäng

Logistiker - 400 YH-poäng Efter avslutad utbildning kan du planera hela logistikflöden och välja transportlösningar utifrån såväl miljö som ekonomiska förutsättningar. Du har kunskaper om godshantering och lagerstyrning och är väl förtrogen med de digitala verktyg som finns för logistikplanering och hantering. Du har färdigheter i att lastplanera, fyllnadsberäkna och göra bärighetsanalyser. Du kan kommunicera… Fortsätt läsa Logistiker – 400 YH-poäng

Logistik Designer – 400 YH-poäng

Logistik Designer - 400 YH-poäng Under utbildningen lär du dig logistikdesign, logistikekonomi och projektledning för att skapa bättre affärer och hur man med dataanalys tar fram smarta logistiklösningar, som bidrar till hållbarhet och automatisering. Nästan en tredjedel av utbildningen är praktik/lärande i arbete (LIA) och under din LIA deltar du i det vardagliga arbetet på… Fortsätt läsa Logistik Designer – 400 YH-poäng

Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor

Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor Ett program för dig som vill lära dig mer om hållbarhet i den textila värdekedjan och hur de olika delarna i denna kedja påverkar varandra. Du får både grundläggande kunskap om den textila värdekedjan och fördjupning om styrning av olika delar av försörjningskedjan. Förkunskapskrav är kandidatexamen inom företagsekonomi eller… Fortsätt läsa Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor

Industriell ekonomi – logistikingenjör

Industriell ekonomi - logistikingenjör Under utbildningens första år får du en ingenjörsinriktad kunskapsbas med kurser inom matematik, industriell ekonomi, produktutveckling samt miljökunskap. Det andra och tredje året läser du kurser inom logistik, industriell ekonomi, kvalitetsteknik, marknadsföring, produktionsteknik och management. Utbildningen avslutas med ett examensarbete. Som logistikingenjör är du med och driver projekt kring kontrollen av… Fortsätt läsa Industriell ekonomi – logistikingenjör