Avesta Diliwi

Avesta Diliwi

Avesta jobbar som ansvarig för Influencer Marketing-avdelningen på RevolutionRace. Avdelningen jobbar med att knyta nya, samt stärka befintliga samarbetspartners till varumärket. Hennes viktigaste uppgifter är att stötta, motivera och utmana sitt team för att leda en växande avdelning framåt, samt att säkerställa att företaget hela tiden ligger i framkant inom Influencer Marketing.

Influencer Marketing är en marknadsföringskanal så väl som en content-källa, via vilket Influencer Marketing tydligt integreras i företagets övriga marknadsföringskanaler. Det roligaste med jobbet är därmed mixen och dynamiken mellan arbetsuppgifterna. Som ledare är det också väldigt roligt att hitta och leda hungriga individer som både vill utvecklas själva och samtidigt vara med och utveckla avdelningen och företaget framåt.

Avesta har en kandidatexamen inom marknadsföring och har därefter läst en master inom Fashion Marketing and Management vid Textilhögskolan i Borås (läs om utbildningen här). Hon tycker att det bästa med att arbeta i e-handelsbranschen är att den är i konstant förändring, vilket gör att man lär sig väldigt mycket extremt fort. Att branschen är snabbföränderlig innebär att man måste vara agil, kunna ställa om snabbt och fokusera på rätt saker bland oändliga möjligheter, för att driva avdelning och företag framåt.

Tips till dig som är intresserad av att arbeta i branschen
Avesta råder dig att vara öppen för de möjligheter som kommer i din väg. Många företag satsar mycket på intern rekrytering och då handlar det många gånger initialt om att få en fot in. Att börja som praktikant kan exempelvis öppna upp vidare möjligheter och vara avgörande för nästa steg. I en bransch som ständigt är i rörelse är det också viktigt att vara öppen för ny kunskap och nya erfarenheter, så var nyfiken, ställ frågor, och håll dig uppdaterad på de senaste branschnyheterna. Lägg också tid på att förstå företaget och varumärket som du jobbar med. Att ha en förståelse för företagets identitet kan vara avgörande i hur du presterar inom ditt yrke, och specifikt inom en bransch som ständigt förändras men där varumärke oftast är konstant.

Läs fler intervjuer och se våra filmer med unga i branschen här!


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *